BITXOS un diari per kanalla

BITXOS un diari per kanalla

Escoles

"Els alumnes estan enganxats al diari Bitxos, els hi encanta llegir les notícies i comentar-les entre ells !"

UN RECURS PER CREAR DIÀLEG I OPINIONS A LES ESCOLES

El diari Bitxos explica les notícies dels adults als nens utilitzant un llenguatge i estètica adequats a la seva edat. El diari s'ha convertit en un valuós recurs per conèixer l'actualitat local i global i comenta-la amb els alumnes.

EL DIARI DELS NENS

  • Un diari de qualitat per a nens de 8 a 12 anys
  • Enviament a l'escola amb una periodicitat quinzenal
  • Notícies breus i actuals
  • Professors i alumnes recomanen el Diari Bitxos

NOTÍCIES PER A TOTS

La lectura del diari Bitxos és emocionant, interessant i divertida, per això enganxa tant als estudiants més curiosos com als lectors reticents. Les notícies que acompanyen al diari són una manera excel·lent per crear diàleg i compartir opinions sobre temes actuals dins l'aula. És una eina de suport per desenvolupar idees, opinions, coneixement i vocabulari amb temàtiques locals i globals.